Όροι και κανόνες του καταστήματος

Αποστολή προϊόντων

Τα προϊόντα αποστέλονται αμέσως μετά την διαθεσιμότητά τους στις αποθήκες μας ή/και στις αποθήκες των προμηθευτών μας, και αφού ληφθεί η πληρωμή τους όπως στην παραγγελία δηλώθηκε.

Το κόστος αποστολής περιλαμβάνει κάθε στάδιο μεταφοράς από την έδρα μας στην έδρα του πελάτη.

Οι τιμές αποστολής διαμορφώνονται βάση βάρους.

Τα πακέτα αποστέλλονται με ευθύνη του πελάτη. Εαν δηλωθεί ιδιαίτερη μεταχείριση στην παράδοση αυτή επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη.

Επιστροφή-μη αποδοχή προϊόντων

Επιστροφή προϊόντων γίνεται αποδεκτή μόνο κατά το στάδιο μη παραλαβής της από τον μεταφορέα.

Παραλαβή που επιβεβαιώθηκε από τον μεταφορέα δεν γίνεται δεκτή για επιστροφή.

Απλήρωτες-Εγκατελειμένες παραγγελίες

Οι παραγγελίες που παραμένουν απλήρωτες για διάστημα >3 ημερών θα διαγράφονται απο το σύστημα.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Η διαθεσιμότητα-ποσότητα των προϊόντων ενημερώνεται από το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας μας κάθε Σάββατο.

Επεξεργασία παραγγελιών

Η επεξεργασία των παραγγελιών γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του φυσικού καταστήματος.

Ο Δαίμων του τυπογραφείου

Λογω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας ενημέρωσης ειδών και τιμών, η Μηχανογραφική Πτολεμαίδας μπορεί να ακυρώσει κάθε παραγγελία η οποία έχει λάθος στην τιμή ή περιγράφει λάθος προϊόν.

Γεωγραφική κάλυψη πωλήσεων

Η πώληση προιόντων αφορά πελάτες στην Ελλάδα.

Στοιχεία Εταιρείας και ContactDetails
ΤΟΣΚΙΔΗΣ Β.ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΑΦΜ:041670233
Εδρα: Καπετάν Φούφα 1 Πτολεμαίδα 50200, τηλ.2463053691 fax 2463029191, e-mail:info@e-xt.gr.